Vladan Kuzmanović predstavlja album “AVANT GARDE”

Avant Garde

Album “Avant Garde” ispituje načela avangardne muzike i avangardne umetnosti uopšte. Pre svega iskustvo avangardnog akta u medijumu umetnosti i u odnosu prema muzičkoj umetnosti. 

 

Vladan Kuzmanovic

Vladan Kuzmanović je kompozitor klasične, savremene, eksperimentalne, elektroakustične, filmske i avangardne muzike. U radu razvija konceptualnu muziku i konceptualni pristup klasičnim i novim mikro-oblicima, tumačeći koncept kao autentični muzički fenomen – kao akt, performans i temu, počev od osnovnih muzičkih celina (modusa) do složenih muzičkih formi – etida, bravura, fuga, kakofonije i hiperfoničnih dela.

Komponuje meta-barokne, hiperfonske kompozicije, kao i konstrukcije i minimalne forme za dvanaestostrunu gitaru, selestu, okarinu, harfu, preparirani klavir,…

U proteklih nekoliko godina objavio je albume: Few Fair Harps (Record Union, Švedska), Les Macrotonalites (Elektramusic, Francuska), Avant-Garde N/A (Argali Records, SAD), Sailing (Licier Int, Švajcarska), Avant Garde (MENART, Srbija) i Ethnic – Etnički Pejzaži (WMAS, Srbija).

Značajna akustična i klasična dela:

Polifonija (2019), Bravura za dvanaestožičanu gitaru (2019), Konceptualna etida za slomljeni klavir br. 2 (2019), Paganski koncerti br. 2 i br. 4 (2019-20), Impuls za vibrafon (2019), Digresija za ansambl harfi (2021), Avant Garde (2021).

Avant Garde

 

Album “Avant Garde” ispituje iskustvo avangardnog akta u medijumu umetnosti i u odnosu prema “čistoj” umetnosti. Originalna umetnost je svojstvena, totalna, neponovljiva i beskompromisna. Otuda otklon prema konvencionalnoj muzici i razvoj konceptualne umetnosti zvuka izražen pre svega kroz odnos prema formi, harmoniji, prijemčivosti, shvatanju lepog i ružnog. Realno vreme i težina, ovde stvaraju kanon čiste umetnosti. “Umetnost avangarde” je intrigantni manifest avangardnog umetnika.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.